Monilaria moniliformis (SB1207) (PLANT) #1780.5

$6.00

Catalog #1780.5

Out of stock

Description

moniliformis SB1207 Bitterfontein, yellow + white flowers